Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik Dinnyés István ( 1077 Budapest Rózsa u. 11. ) szervező által üzemeltetett, www.benostory.hu weboldalon elérhető valamennyi Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

       1. A Játékban résztvevő személyek

       A Játékban részt vesz minden természetes személy, aki a www.benostory.hu oldalon vásárolt és  Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
– a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
– egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja.

       2. A Játék leírása

       A Játék ideje alatt a www.benostory.hu oldalra érkező látogatóknak lehetőségük van részt venni a Játékban abban az esetben, ha a Játék során megvásárolják a Benő című könyvelső 1500 sorszámozott példány egyikét. A sorsolás az első 1500 sorszámozott példány gazdára találása után kerül sor, három héten belül.

A Játékban azok vehetnek részt, akik
– Nevük, e-mail címük és címük megadásával megvásárolják a Benő című könyv első 1500 sorszámozott példány egyikét
– Elfogadták a Játék szabályzatát

       3. A Játék időtartama

A Játék időtartamát, és a sorsolás időpontját a Játék leírása tartalmazzák. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett megrendelések, vásárlások érvénytelenek.

       4. Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni a www.benostory.hu oldalon a Benő című könyv első 1500 sorszámozott példány megvásárlásával lehet.

Fontos: A sorszámozott példányszámokat nem a megrendelés, hanem az ellenértékének beérkezési sorrendjében postázzuk ki. Egy megrendelő több könyvet is vásárolhat. A sorsolás a sorszámok alapján történik, nem a vásárló neve alapján.

       5. Nyeremény

A Játékok nyereményeit a www.benostory.hu/jatssz-velunk weboldal tartalmazza.

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék, akkor ahhoz értékben hasonló ajándéktárgy kerül átadásra. 

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

Dinnyés István vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését.

       6. Sorsolás, nyertesek értesítése

Az első 1500 sorszámozott példány megvásárlói közül, a sorsolás megtörténtét követően a nyerteseket email-ban értesítjük. A nyertesek nevét és a település nevét a weboldalon közzétesszük. Amennyiben a nyertes nem kapná meg az emailt, de magára ismer a weboldalon szereplő nyertesek névsorából, kérjük jelentkezzen a benostory@benostory.hu email címen. A levélnek tartalmaznia kell; Név, email cím, számlázási cím, és a megvásárolt könyv sorszáma. 

       7. A nyeremények kézbesítése

A nyereménytárgyakat a benostory kézbesíti, vagy kézbesítteti a nyerteseknek. A postázás átfutási ideje akár egy hónap is lehet. Dinnyés István mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét.
(Sajnos, csak magyarországi címre tudjuk eljuttatni a nyereményt.)

A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a benostory-nál tehető meg.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és Dinnyés Istvánt semmilyen felelősség nem terheli.

       8. Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy

– a vásárláskor megadott adataik (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) Dinnyés István, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig;

– A nyertesek név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremények kézbesítése és az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a benostory átadja a GLS Hungary Kft-nek (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.).

Azonban, ha adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával írásban postai úton, vagy elektronikus levélben kérheti adatai törlését az info@benostory.hu email címen, a nyertesek kötelező adatkezelésén túlmenően. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) 11-16/A. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

Dinnyés István a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-95714/2016.

       9. Felelősségkizárás

A Játékosok a megrendelés során, az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik, Dinnyés István felelősséget nem vállal érte. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Dinnyés Istvánnak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

       10. Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint fénykép beküldése esetén fényképét a www.benostory.hu weboldalán a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza. A Játékos a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Játékoson kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások használata ennél a honlapnál engedélyezettek a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik a kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát. Ha ezzel a felhasználó nem ért egyet, a böngészője megfelelő beállításait használva letilthatja a "cookie"-k tárolását.

Bezárás